Udruženje TELOK

Centar za audio-vizuelnu umetnost

O CENTRU

CAVU, osnovan 2022. godine u Kragujevcu, predstavlja jedinstveni Centar na području zapadnog Balkana čiji su ciljevi produkcija, distribucija I istraživanje audio-vizuelne umetnosti.

CAVU je zvanični producent sadržaja u organizaciji Udruženja TELOK, zadužen za digitalizaciju i distribuciju TELOK-ovih umetničkih programa.

šta je to audio-vezuelna umetnost?

Audio-vizuelna umetnost je umetnost 21. veka obogaćena novim disciplinama, usled neverovatnog razvoja tehnologije. Simbioza audio i video elementa postala je značajan faktor za sve izvođače, odnosno, stvaraoce i trenutno doživljava svoje zlatno doba…